A Nagy Imre-per tárgyalási jegyzőkönyve

Az itt közölt jegyzőkönyv a Nagy Imre és társai ellen lefolytatott népbírósági tárgyalás során rögzített hangfelvétel gépírásos változata, amely 1958 nyarán készült. A teljes tárgyalási anyagnak (vagyis a hangfelvételnek) csak egy része készült el átiratban is. A legnagyobb hiányok a tanúvallomások és szembesítések, illetve a vádbeszéd és az ítélethirdetés leirataiban láthatóak. Ezenfelül jellemzően a tárgyalás azon szakaszai is hiányoznak az átiratból, amikor a bizonyítási eljáráshoz benyújtott, más módon (pl. írásban) már rögzített nyomozati, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy más írásbeli „bizonyítékokat” (így újságcikkeket, a forradalom idején közzétett kormánynyilatkozatokat) olvasnak fel.

A jegyzőkönyv a Magyar Országos Levéltár gyűjteményébe tartozik, jelzete MOL XX-5-h.